سهند به منظور توسعه ی بازار فروش و استفاده از ظرفیت های موجود پنهان از دید این شرکت، از کلیه ی شرکت های فعال در حوزه ی IT دعوت می نماید جهت اخذ نمایندگی رزومه کاری خود را به آدرسinfo@sahandcrm.com   ارسال نمایند.

فرم جذب نماینده از سراسر کشور

فایل رزومه شرکت
مشخصات
اطلاعات تماس
سوابق