درخواست استخدام در سهند


اطلاعات شخصی




در صورتی که فایل رزومه pdf آماده دارید بدون پر کردن مشخصات زیر بار گذاری کنید.













اطلاعات محل کار اول







اطلاعات محل کار دوم







علاقمندیها





تخصص‌ها





گواهی نامه های اخذ شده





تسلط بر زبانهای دیگر


 
 
 
 
 

عنوان شغل مورد نظر