نرم افزار crm تاریخ ثبت : 1398/02/05_12:14

تخفیف ویژه روز کارآفرین


تخفیف ویژه نرم افزار CRM به مناسبت روز کارآفرین

تخفیف ویژه روز کارآفرین

نرم افزار crm
 

به منظور ارج نهادن به مقام کارافرین در چرخه اقتصاد ملی ، شرکت مهندسی هوشمند سازان قرن سهند ( الگام ) در روز کارافرین به مدت یکهفته برای فروش نرم افزار CRM تخفیف ویژه در نظر گرفته است.

 کلمه کلیدی :

crm

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام