نرم افزار crm تاریخ ثبت : 1398/02/22_12:20

تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)


شرکت‌های مشاوره‌ای ادعا می‌کنند که مفهوم CRM مشتریانی وفادار می سازد و آن‌ها را توانا به بخش بندی سود می سازد. اغلب درباره CRM در زمینه بازاریابی رابطه مند در محافل دانشگاهی بحث می شود،

 تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

مدیریت مشتری به‌خودی‌خود مفهومی جدید نیست. با استفاده از IT در اواسط دهه 1990 تکنیک های مدیریت مشتری توسعه پیدا کرد (CRM نامیده شد)، به‌طوری‌که با بکار بستن IT برای پیگیری فعالیت‌های تعداد زیادی از مشتریان، تمایزی میان CRM نسبت به رویکردهای پیش از آن در حوزه مدیریت مشتری رخ داد. شرکت‌های مشاوره‌ای ادعا می‌کنند که مفهوم CRM مشتریانی وفادار می سازد و آن‌ها را توانا به بخش بندی سود می سازد. اغلب درباره CRM در زمینه بازاریابی رابطه مند در محافل دانشگاهی بحث می شود، . بااین‌حال، اخیراً محققان توجه بیشتری به خود CRM معطوف داشته اند تا اینکه به CRM به‌عنوان حوزه کاربردی در بازاریابی رابطه مند بنگرند.

نرم افزار crm

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت دانش (KM) برای همه شرکت ها بویژه در محیط رقابتی کنونی به ابزار استراتژیک کلیدی تبدیل شده اند. علاوه بر این، دانش مشتری یک موضوع مهم برای اجرای CRM است.

در حال حاضر، جامعه دانش یا اقتصاد مبتنی بر دانش با عواملی از قبیل افزایش رقابت، نوآوری های تکنولوژیک و طبیعت جهانی بازار (Castells، 1998) مشخص می گردد. در این جامعه، شرکت ها باید در هنگام انجام کسب و کار خود به دانشتوجه کنند زیرا تبدیل به یک عامل کلیدی برای ساخت یک مزیت رقابتی (Beijerse، 1999؛ Salmador و Bueno، 2007) شده است.

علاوه بر این، در سال های اخیر، دانش به عنوان یک منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده است و علاقه رو به رشدی به این مفهوم (Leidner و Alavi، 2001؛ Drucker، 1993) وجود دارد. به همین دلیل است که KM در حال تبدیل شدن به یک اولویت پژوهشی در جامعه دانشگاهی است (Salmador و Bueno، 2007)، و یکی از حوزه هایی است که شرکت ها سهم هزینه بیشتری جهت اجرای آن اختصاص می دهند (Beijerse، 1999، Call، 2005).

Image result for knowledge management

مدیریت ارتباط با مشتری،استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری،فرآیندها و تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می سازد. مدیریت ارتباط با مشتری یک نظام اطلاعاتی یک پارچه است که برای برنامه ریزی،زمان بندی و کنترل فعالیت های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی چون وب سایت،تلفن و غیره به کار می رود.

📌 یک پیشنهاد دوستانه 

CRM نرم افزار راهکاری هوشمند برای چشم اندازهای استراتژیک CRM سازمان است. با چشم پوشی از هدف CRM در کسب و کارها و مدل‌سازی آن به فراخور نیازهای هر مجموعه و عدم به کار بستن راهکارها و تجربیات موفق سایر کسب کارها، انتظار تحقق کامل اهداف حوزه مدیریت ارتباط با مشتری سازمان ممکن نیست.شرکت مهندسی سیستم الگام در زمینه تولید نرم افزار crm  و نرم افزار باشگاه مشتریان فعالیت میکند. این شرکت با ارائه خدمات با کیفیت در زمینه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزار ارتباط با مشتری  سعی دارد به جلب رضایت مشتری بپردازد.

نرم افزار CRM .  نرم افزار باشگاه مشتریان . مدیریت ارتباط با مشتری. نرم افزار ارتباط با مشتری . CRM . CRM ارزان . CRM چیست. CRM رایگان  نرم افزار CRM رایگان . نرم افزار CRM رایگان. نرم افزار CRM فارسی .کلمه کلیدی :

مدیریت دانش

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام