نرم افزار crm تاریخ ثبت : 1398/02/08_13:10

تجارت الکترونیکی و CRM


در دنیای پرشتاب کنونی افراد وفاداری کمی به برندهای تجاری داشته و به شعارهای تبلیغاتی اطمینان کافی ندارند .

تجارت الکترونیکی و CRM

برنامه های کاربری فن آوری های CRM از قبیل (فروش، بازاریابی و خدمات مشتری) و خدماتپس از فروش (مانند مالی، عملیات، تدارکات و منابع انسانی) با امتیازات تماسی مشتریان شرکت(Fickel؛ 1999) ارتباط برقرار می کنند. برخی از شرکت ها به طورموثر رقابت می کنند و این رقابترا از طریق پیاده سازی اصول بازاریابی رابطه، با استفاده از برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی برفناوری (CRM) به دست می آورند.

نرم افزار crm

در دنیای پرشتاب کنونی افراد وفاداری کمی به برندهای تجاری داشته و به شعارهای تبلیغاتی اطمینان کافی ندارند . مجموع این دلایل ، کاهش کارایی بازاریابی سنتی را موجب شده است . تمام فعالیت های تجارت الکترونیک در راستای تحویل محصول به دست مصرف کننده نهایی است ، از دست دادن یک بازار هدف ، صدمات مالی جبران ناپذیری را وارد می سازد .

قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. و ویژگی هایی نظیر ارایه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارشها در یک وسیله خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است .

از این رو نگرش جدید به فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک راهکارهای نوینی برای حفظ بازارهای موجود و تصاحب بازارهای جدید به شمار می آیند . پس ازبررسی منابع مختلف در زمینه تجارت الکترونیک ، می توان حوزه ارایه خدمات را به سه مرحله بازاریابی و فروش ، خدمات پس ازفروش و مدیریت ارتباط بامشتری تقسیم بندی نمود. 

نرم افزار crm

📌 یک پیشنهاد دوستانه 

CRM نرم افزار راهکاری هوشمند برای چشم اندازهای استراتژیک CRM سازمان است. با چشم پوشی از هدف CRM در کسب و کارها و مدل‌سازی آن به فراخور نیازهای هر مجموعه و عدم به کار بستن راهکارها و تجربیات موفق سایر کسب کارها، انتظار تحقق کامل اهداف حوزه مدیریت ارتباط با مشتری سازمان ممکن نیست.شرکت مهندسی سیستم الگام در زمینه تولید نرم افزار crm  و نرم افزار باشگاه مشتریان فعالیت میکند. این شرکت با ارائه خدمات با کیفیت در زمینه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزار ارتباط با مشتری  سعی دارد به جلب رضایت مشتری بپردازد.

نرم افزار CRM .  نرم افزار باشگاه مشتریان . مدیریت ارتباط با مشتری. نرم افزار ارتباط با مشتری . CRM . CRM ارزان . CRM چیست. CRM رایگان  نرم افزار CRM رایگان . نرم افزار CRM رایگان. نرم افزار CRM فارسی .کلمه کلیدی :

CRM

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام