تبلیغات در مترو تاریخ ثبت : 1398/02/17_14:2

تنگناها در تبلیغات اینترنتی


اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است.

 تنگناها در تبلیغات اینترنتی :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگیها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانههای سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است. 

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها درکیفیت فعالیتهای تبلیغاتی و اثربخشی آن نهفته است یکی از موثرترین ابزار تبلیغ، تبلیغات اینترنتی می باشد .

امروزه اینترنت،کانال با اهمیتی در بازاریابی و تبلیغات است.دلیل این امر میتواند توانایی اینترنت در کاهش هزینهها و دسترسی آسان افراد به خدمات بر خط اشد.تبلیغات به معنای رساندن پیام،شناساندن امری به دیگران یا امری را خوب یا بد وانمود کردن است.فضای مجازی،نقش و جایگاه مصرف کنندگان را در دنیای تجارت به کلی دگرگونساخته است.

هدف ازتبلیغات اینترنتی در دست گرفتن بازار نیست بلکه ایجاد اعتماد و ایمان در مشتری میباشد تبلیغاتاینترنتی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها می باشد اما تغییر الگوی مصرف و ایجاد نیازهای کاذب و پاسخگویی سریع به آن نیازها سهم فروش و سود آوری را در بازار شرکتها افزایش میدهد.

Related image

درتبلیغات موثر، اگر روانشناسی نیاز و سلیقهی مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانهی پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا وخدمات استقبال بیش تری خواهد شد. 

در عصر مدرن، کسب وکارها به دلیل ظهور فن آوریهای پیشرفته و در دسترس بودن آنها به شدت در حال رشد و گسترش هستند. مهمترین استفاده از فناوری در عرصه بازاریابی رسانههای اجتماعی است. عصر دیجیتال به کسبوکارها اجازه داده تا تحقیقات بیشتر و دقیقتری داشته باشند و از این طریق اطلاعات دقیق و واقعی در رابطه با مشتریان خودشان به دست آورده و تحقیقات مهم و قابلتوجهی را در محصولات و خدمات خودشان ایجاد کنند.

علاوه بر این، فعالیتهای بازاریابی نیز با عصر جدید منطبق شدهاند و شبکههای اجتماعی بهعنوان کانال مهمی برای تبلیغات و ترفیع و ترویج مورداستفاده قرار میگیرند . با ورود کسب وکار و فعالیت های تجاری به اینترنت،تبلیغات اینترنتی نیز پا به عرصه گذاشت .

تا قبل از بوجود امدن فناوری وب در فضای مجازی میتوان گفت که اولین نمونه تبیغات با استفاده از پست الکترونیک بوده استهمان طور که میدانیم تبلیغات در گذشته به روش سنتی انجام میگرفت اما بمرور زمان بخصوص بعد از اضافه شدن فناوری وب به فضای مجازی،تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است.

 

📌 یک پیشنهاد دوستانه 

CRM نرم افزار راهکاری هوشمند برای چشم اندازهای استراتژیک CRM سازمان است. با چشم پوشی از هدف CRM در کسب و کارها و مدل‌سازی آن به فراخور نیازهای هر مجموعه و عدم به کار بستن راهکارها و تجربیات موفق سایر کسب کارها، انتظار تحقق کامل اهداف حوزه مدیریت ارتباط با مشتری سازمان ممکن نیست.شرکت مهندسی سیستم الگام در زمینه تولید نرم افزار crm  و نرم افزار باشگاه مشتریان فعالیت میکند. این شرکت با ارائه خدمات با کیفیت در زمینه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزار ارتباط با مشتری  سعی دارد به جلب رضایت مشتری بپردازد.

نرم افزار CRM .  نرم افزار باشگاه مشتریان . مدیریت ارتباط با مشتری. نرم افزار ارتباط با مشتری . CRM . CRM ارزان . CRM چیست. CRM رایگان  نرم افزار CRM رایگان . نرم افزار CRM رایگان. نرم افزار CRM فارسی .کلمه کلیدی :

تبلیغات اینترنتی

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام